• Số 2A Phố Thạch Lỗi - Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội
  • 0913020506

Bề bề; Cá trình; Ba ba; Cá hồi Nauy; Cá tầm; Cá Song/mú; Cá giò Biển Đông; Cá Lăng; Cá sủ vàng; Cá mú cọp; Cá bể; Cá mút đá; Ghẹ…vv