• Số 2A Phố Thạch Lỗi - Thanh Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội
  • 0913020506

Nhà hàng Hải Yến 20

Nhà hàng Hải Yến 20 Địa chỉ: 20 Phố Thạch Lỗi –  Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội. Nằm trên quốc lộ 2 đoạn giao cắt với đường…

Đọc thêm